Valikko

Motionsbanan

Kasabergets motionsslinga är 2,3 km lång och dess medelbredd är 3,0m.

Under sommarperioden kan den användas för löpträning eller promenader. På vintern finns där två parallella skidspår för klassisk stil som ska åkas motsols. Spårprofilen passar bra också för nybörjare och barn. På västra kanten utgör samma spår en del av ett längre skidspår som åks i båda riktningarna.
I Kasabergets skogsområde finns ett nät av fasta kontroller som upprätthålls av en orienteringsklubb. Via länken nedan får du mer information om de fasta kontrollerna.

Motionsslingan är belyst må-sö 17.00-22.00. Längs rutten finns träningsredskap.
Se: Bruksanvisningar för motionsredskapen

Användningen av motionslingan styrs av lagen om friluftsliv och ordningslagen.
Hundar ska hållas kopplade på motionsslingan.

Fast orienteringsnät

Nätet omfattar 17 skärmar, som finns i terrängen under tiden april-oktober.
Kasavuori-Kasaberget-kartor med påtryckta kontroller kan köpas från kassan vid Grankulla simhall för 3 euro. Kartskalan är 1: 7500. Till kartan hör också en kontrollförteckning, - kontrolldefinitioner, som preciserar kontrollernas läge.

Orienteringsföreningen OK77 svarar för planeringen, utsättningen och underhållet av det fasta nätet. Föreningen vill också betona, att de som rör sig i terrängen följer både allemansrättens förpliktelser och rättigheter. Det är också förbjudet att beträda gårdsplaner och åkermark (oberoende av bruksläget).

kontroll i terrängen