Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

01.12.2020

Simhallsläckan under kontroll

I simhallen, som för tillfället repareras efter brand, skedde måndagen 30.11 ett läckage med farliga ämnen i de tekniska utrymmena. Det var fråga läkage i en saltsyrebehållare och ca 200-300 liter har läckt ut i uppsamlingsbassängen.  För att säkra situationen tillkallades brandkåren och arbetet att suga upp syran inleddes.  De personer som arbetade i hallen lämnade den kvickt och läkaget medförde ingen fara för omgivningen.

Tillsvidare uppskattar man att läckaget inte påverkar öppningstidtabellen, d.v.s. januari 2016.

Grankulla simhall skadades av en brand hallens tekniska utrymmen den 24. augusti och har sedan dess varit stängd för reparationer.


Tillbaka till rubrikerna