Valikko

Aktuellt från Idrottsbyrån

18.01.2016 12:36

Kasabergets skidspår har öppnats

Skidspåret på Kasabergets motionsslinga har öppnats. Skidspåret körs vid behov upp dagligen under förmiddagen.

Tillbaka till rubrikerna