Valikko

KVINNOFÖRENINGAR

Grankulla FBK rf / Damavdelning
Brandkårsvägen 9-11
02700 Grankulla
Damavd.ordförande: Samantha Roos
e-mail. samantharoos_87 [at] hotmail.com
tfn 040-7152587
www.grfbk.fi
www.facebook.com/grankullarescue

Grankulla Marthaförening r.f.
ordf. Iselin Krogerus-Therman
Kavallvägen 27
02700 Grankulla
tfn 050-3684604
e-mail:  iselin.krogerus-therman [at] arcada.fi

Kauniaisten Martat
pj Maija Hokkanen, 050-529 2727
siht. Ritva Forsberg, 050-3575848
ritva.forsberg [at] vtt.fi
www www.kolumbus.fi/kauniaistenmartat

Soroptimist of Kauniainen-Grankulla
presidentti:  Ulla Laitinen
Junghansinkuja 6 E 48
02700 Kauniainen
puh. 050-5923296
ulla.laitinen [at ]hrsk.fi
sihteeri: Marja Naukkarinen
Kasavuorentie 16 A 5
02700 Kauniainen
puh. 050-553 5552
marja.naukkarinen [at] kolumbus.fi

Espoo - Kauniainen Zonta-klubi
Esbo - Grankulla Zonta-klubb

pj. Mirja Tiri
e-mail: espoo-kauniainen@zonta.fi
sihteeri Anna Sundquist
e-mail: anna.sundquist [at] kolumbus.fi