Valikko

Miljö

Miljöenheten

taivas
Miljöenheten är stängd 10.7-4.8.2017.


Vid nödfall, kontakta Grankulla stads byggnadstillsyn.
 
Då det gäller lovansökningar som lämnats in till miljöenheten efter 16.6.2017 (sökande sköter själv grannehöranden), kommer beslut att delges tidigast vecka 33 i augusti. 

Grankullas miljöenhet svarar för miljövård och naturskydd. Miljöenhetens uppgifter omfattar tillsyn enligt lagstiftningen (bl.a. miljöskyddslagen, naturvårdslagen och avfallslagen). Uppgifterna omfattar också myndighetstjänster och planeringsuppgifter beträffande miljöskydd och naturvård.

Miljöenheten följer miljöns tillstånd och handleder och ger råd till stadsbor och företag. Miljösekreteraren behandlar bl.a. tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen och anmälan om buller enligt miljöskyddslagen.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för miljöhälsoskyddet även i Grankulla.