Valikko

Respons om vinterunderhåll

Det här är Grankulla stads responssida, där du kan ge respons på kartan om vinterunderhållet.

Vi uppskattar alla kommentarer vi får. Ge gärna också din kontaktinformation (helst e-postadress).

Vi kontaktar i mån av möjlighet dem som lämnat respons, om vi lyckats åtgärda det påtalade missförhållandet.

Tack!


För att ge respons: klicka på det aktuella stället på kartan.

Anvisning för kartan (Google)