Valikko

Odlingslotter

Grankulla stad arrenderar årligen ut för maj-oktober odlingslotter på 0,5 ar i Björkgårdsområdet till Grankullabor. Förfrågningar om lediga lotter kan göras i april-maj.

Hyran fastställs enligt kommunteknikens taksor och avgifter. Det finns en vattenpost i området.

Kommunteknikens avgifter och taxor (pdf) (144.6 KB)

Odlingslotter: fakturering och avtal: tfn 040 4824 727 (kl. 9 - 14.30)

viljelyspalsta2017
Odlingslotter på sommaren 2017