Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

10.11.2017 08:00

Kommunteknik: Vinterunderhåll

Julen närmar sig och vintern är i antågande; ett snöväder har vi redan fått denna vinter. Den första snön kom exceptionellt tidigt i år, redan innan vinterunderhållet hade inlett sin egentliga beredskap.

Grankulla har förberett sig för vinterunderhållet genom att inleda jouren 1.11.2017. Snöplogarna och halkbekämparna kommer att stå i beredskap fram till början av april.

Vinterunderhåll

Underhållsenhetens primära uppgift är att hålla gatorna och trottoarerna i sådant skick att alla tryggt kan röra sig i staden. Arbetet utförs i enlighet med en kvalitetsstandard som samhällstekniska nämnden godkänt. Centrala definitioner av kvalitetssystemet är kvalitetsstandarderna för bortröjning av snö och slask, bekämpning av is och halka samt bortkörning av snön. Vår ambition är att utföra arbetena i den prioritetsordning som slagits fast i underhållsklassificeringen. Underhållsenheten gör sitt bästa för att uppfylla kvalitetsstandarden, men alltid lyckas man inte med detta, eftersom maskinparken inte är dimensionerad enligt exceptionella snöoväder eller blixthalka. Tyvärr räcker resurserna inte heller till för snöröjning av infarterna till tomter. Efter ymnigt snöfall blir vi dessutom ofta tvungna att lämna bredare snövallar på gator och trottoarer, vilket kan resultera i höga plogvallar vid infarter. Borttagning av snö- och isvallar utförs endast i samband med bortskrapning av isbeläggningar från gatan eller trottoaren.

Underhållsklassificeringen av gatorna finns här nedan, samt www.kauniainen.fi/sv/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden_trafik_kollektivtrafik/underhall_av_gator_och_allmanna_omraden


Respons om vinterunderhållet kan lämnas per e-post till kunnossapito@kauniainen.fi eller veli.keski-kohtamaki@grankulla.fi eller per telefon till 5056 391 eller 050- 548 0391.


Tillbaka till rubrikerna