Centrum Otto Majas fasadmålning Foto: CH

Nyheter

29.02.2012

Stadens nya mobiltelefonsystem i bruk 1.3

Grankulla stad tar 1.3 genast från morgonen i bruk ett gsm-baserat telefonsystem.
Det betyder, att vanliga trådtelefoner inte längre används utan att personalen istället har en gsm-arbetstelefon, till vilken samtalen kopplas.

Telefonnumren ändras inte. Personalen nås med sedvanliga 09-nummer. Prissättningen för samtalen ändrar heller inte.

Med ändringen vill man öka nåbarheten och funktionssäkerheten inom stadens telefonservice. Det är effektivare, enklare och mer ekonomiskt att upprätthålla ett digitalt telefonsystem. Ändringen förbättrar även servicen i stadens telefonväxel.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä