Tunnelitie - Tunnelvägen 2014 Foto:CH

Nyheter

27.03.2012

Intervjuerna för stadens sommarjobb pågår

Grankulla stad intervjuar som bäst sökandena till sommarjobben inom de olika sektorerna i organisationen. Personvalen sker inom kort och alla som väljs får inom april ett personlig meddelande om valet.

 

I år sökte 245 ungdomar sommarjobb hos staden. Grankulla kan erbjuda ca 40 platser denna sommar.


Staden tackar alla för visat intresse!

 



Tillbaka till rubrikerna



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä