Valikko

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä.

Eläkeläisille, jotka eivät kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä sairauden tai muun liikkumista vaikeuttavan syyn vuoksi voivat hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua (taksikortti). Taksikortti on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin (ei terveydenhuollon matkoihin).  Kuljetustukea ei myönnetä, jos yksinasuvan bruttotulot ylittävät 1820 €/kk tai pariskunnalla 3357 €/kk.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta saa tietoja sosiaalityöntekijöiltä, puh. (09) 505 6244, (09) 505 6241 ja (09) 505 6266 klo 10-11.

Villa Bredan kuljetuspalvelu auttaa niitä eläkeläisiä, jotka eivät omin avuin pääse palvelukeskukseen aterioimaan tai harrastamaan. Edestakaisesta kuljetuksesta peritään 2 euroa/suunta.
Kuljetuspalvelusta voi tiedustella Villa Bredan infosta, puh. 505 6455
tai puh. 5056 457.

Kuljetuspalvelu sosiaalihuoltolain mukaan (ikäihmiset)

Kuljetuspalveluhakemus (ikäihmisten kuljetuspalvelu) (pdf) (39.1 KB

Kuljetuspalvelu vammaispalvelulain mukaan (vaikeavammaiset)

Kuljetushakemus (Vammaisten kuljetus- ja saatepalvelut hakemus) (pdf) (58.7 KB)

Kauniaisten palvelulinja

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) palvelulinja liikennöi myös Kauniaisten alueella. Kauniaisten palvelulinjan (P50) on tarkoitus palvella kaikkia kuntalaisia, erityisesti niissä kaupunginosissa asuvia, joissa ei ole normaalia joukkoliikennettä.

Reitinpääkohteena on keskusta kauppoineen ja kirjasto, Villa Breda sekä uimahalli. Pyydettettäessä linja kulkee esim. terveyskeskuksen kautta. Reitti käsittää myös kierroksen Sepänkylässä. Linjakartta ja reittitiedot löytyvät HSL:n sivuilta.

Palvelulinja ajetaan maanantaista perjantaihin, ympyrälinjana kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan; ensin kaksi kertaa vastapäivään, sitten kaksi myötäpäivään.

Palvelulinjalla matkustaminen on maksullista. Lisätietoja palvelulinjoista tästä.

Linja ajetaan Taksikuljetus Oy:n minibusseilla: puh. 09-350 5070, puh. autoon: 050 343 6393

Lue lisäänt> >