Valikko

Päivystys ja lääkäreiden ajanvarausvastaanotot

Kiireellinen sairaanhoito

Kauniaislaisten aikuisten ja lasten ensisijainen hoitopaikka kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa, on virka- aikana klo 8-15.30 oma terveysasema.

Päivystysvastaanotto terveysasemalla

Päivystysvastaanotto on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus on akuutti ja jonka taudinmääritys ja hoito tulee aloittaa päivystysluontoisesti, kuluvan päivän aikana.  Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika. Hoito annetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa soittaa päivystykseen hoidon tarpeen arvioimista varten, hätätilanteissa kuitenkin ensisijaisesti yhteys hätäkeskukseen 112.

Päivystyksessä potilaat ohjataan ensisijaisesti hoitajan vastaanotolle. Vaivasta riippuen hoitaja voi antaa potilaalle itsehoito- ohjeet, konsultoi lääkäriä tai ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle.

- Nuhakuumetta tai kurkkukipua sairastavat potilaat hoidetaan pääsääntöisesti hoitajan toimesta.
- Hoitaja kirjoittaa todistukset työnantajalle 1-5 päivän sairauspoissaoloa varten.

Lapsipotilailla tulee aina olla mukana huoltaja tai huoltajan valtuuttama saattaja.

Lääkärien ja hoitajien ajanvarausvastaanotto ja puhelinajat

 Arkisin klo 8–16, ajanvaraus klo 8–15 puh. 09 8789 1300 (takaisinsoittopalvelu)

Päivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

Jorvin sairaalan terveyskeskuspäivystys  puh. 09 4718 3300, Turuntie 150, Espoo

-arkisin 16.00-08.00
-viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden

Voitte mennä myös seuraaviin päivystyspisteisiin:

- Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset

- Peijaksen terveyskeskuspäivystys
- Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat)

Perittävä päivystysmaksu on 32,70 euroa.