Valikko

Ensiapu ja päivystys

Kiireellinen sairaanhoito

Kauniaislaisten aikuisten ja lasten ensisijainen hoitopaikka kiireellistä hoitoa vaativissa sairauksissa ja tapaturmissa, on virka- aikana klo 8-15.30 oma terveysasema.

Päivystysvastaanotto terveysasemalla

Päivystysvastaanotto on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus on akuutti ja jonka taudinmääritys ja hoito tulee aloittaa päivystysluontoisesti, kuluvan päivän aikana.  Jokaiselle päivystykseen saapuvalle tai puhelimitse yhteyttä ottavalle potilaalle tehdään hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Puhelimella yhteyttä ottavalle potilaalle annetaan arvioitu vastaanottoaika. Hoito annetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa soittaa päivystykseen hoidon tarpeen arvioimista varten, hätätilanteissa kuitenkin ensisijaisesti yhteys hätäkeskukseen 112.

Päivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin

Jorvin sairaalan terveyskeskuspäivystys puh. 09 4718 3300, Turuntie 150, Espoo

-arkisin 16.00-08.00
-viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden

Voitte mennä myös seuraaviin päivystyspisteisiin:

- Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset

- Peijaksen terveyskeskuspäivystys
- Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat)Hampaiden ja suun terveys


Päivystys
arkipäivisin

Kauniaisten terveysaseman hammashoitolassa ensiapuluonteista hoitoa kaikille kauniaislaisille, ma-pe. 
- ajanvaraus, yhteydenotot aamupäivän aikana,  puh. 09 5056 379.

Arki-ilta, la-su ja pyhäpäivät

päivystys Haartmanin sairaalassa, Meilahdessa.
Yhteydenotto puhelimitse ennen päivystykseen tuloa.
- ark klo 14-21 , la-su ja pyhäpäivät klo. 8-21 puh. 09 310 49999  
Päivystyksen verkkosivulle tästä >

Suusairauksien yöpäivystys

Töölön sairaalassa toimii suusairauksien yöpäivystys klo 21–8 (Töölönkatu 40, Helsinki).

Potilaan tulee soittaa hoidon tarpeesta Töölön tapaturma-asemalle, puhelin puh. 040 621 5699.

Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää päivystysvastaanotolle seuraavalle päivälle klo 8.00 alkaen tehtäväksi.

Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti.