Valikko

Sidkarta


Första sidan
Staden och beslutsfattande
Aktuellt
Evenemang
Konserter, teater och föredrag
Utställningar
Idrottsevenemang
Allmänna evenemang
Meddela evenemang
Lediga arbetsplatser
Grankulla som arbetsgivare
Hjälp med att hitta sysselsättning
Länkar
Kungörelser
Anbudsbegäran
Granidagen
Kommunreformen
Blanketter
A- J
K - S
T - Ö
Nyheter
Beslutsfattande
Stadsdirektören
Stadens organisation
Allmän förvaltning
Stadskansliet
Personalförvaltningen
Information
Kost- och rengöringsservice
Drätselkontorets organisation
Dataadministration
Drätselkontoret
Social- och hälsovård
Samhällsteknik
Bildningssektorn
Stadsfullmäktige
Fullmäktigemotioner
STF 2013-2016
Stadsstyrelsen
Nämnderna
Centralvalnämnden
Idrottsnämnden
Ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Social- och hälsovårdsnämnden
Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
Revisionsnämnden
Samhällstekniska nämnden
Föredragningslistor och protokoll
Rättelseyrkande
Val
Riksdagsvalet 2015
Kungörelse 24.3.2015
Utomhusaffischering
Europarlamentsvalet 2014
Kommunalval 2012
Kandidater
Kungörelse 2.10.2012
Kungörelse 21.8.2012
Valbarhet till fullmäktige
Utomhusaffischering
Kungörelse 31.10.2012
Presidentvalet 2012
Kandidater
Kungörelse 12.12.2011
Utomhusaffischering
Stadens strategier och program
Delta och påverka
Respons om vinterunderhåll
Gör invånarinitiativ
Inlämnade invånarinitiativ
Rättelseyrkande
Lokaltidningen Kaunis Grani
Facebook och Twitter
Grankulla stads utfästelse om öppen förvaltning
Info om staden
Ekonomi
Budgeter och bokslut
Uppföljning av ekonomin och verksamheten
Skattesatser
Fakturor och fakturering
Omvänd momsskyldighet
Statistik
Öppna data
Elektronisk kommuikation
Konsumentrådgivning
Trygghet
Befolkningsskydd
Sotning
Arbete, företagsverksamhet och näringsidkande
Affärsutrymmen
Anbudsbegäran
Kontaktuppgifter
Ämbetsverk
Ta kontakt
Nödnummer och felanmälan
Social- och hälsovård
Hälsovårdstjänster
Hälsovårdscentralen
Avgifter
Astma-, allergi och hyposensibiliseringsvård
Diabetesrådgivning
Hjärtsköterska
Vårdpersonalens mottagning
Laboratorium (HUSLAB)
Läkarjour och telefontider
Mammografi- och papa-screening
Vaccinationer
Röntgen
Vårdartiklar
Vårdgaranti
Mentalvård
Rådgivningar
Patientombudsman
Mun- och tandvård
Företagshälsovård
Krigsinvalider och -veteraner
Seniorrådgivning
Rehabilitering och hjälpmedel
Fysioterapi
Hjälpmedelstjänst
Talterapi
Skol- och studerandehälsovården
Skolhälsovård
Studerandehälsovård
Familjearbete
Socialtjänster
Utkomstskydd
Krisservice
Missbrukarvårdsärenden
Familjerådgivningen
Service för invandrare
Socialombudsmannen
Rättshjälp och intressebevakning
Skuldrådgivning
Service för ungdomar
Service för handikappade
Specialdagvård
Färdtjänst
Stöd för närståendevård
Handikapprådet
Understöd
Äldreomsorg
Villa Breda servicecenter
Hemvård
Stödtjänster för hemmaboende
Måltidstjänst
Färdtjänst
Trygghetstjänst
Butiks-, bastu- och tvättjänst
Institutionsvård och boendetjänster
Kortvarig institutionsvård
Vårdhem Villa Anemone
Ekkulla, hälsocentralens sjukhus
Villa Apollo
Servicesedel
Närståendevård
Hälsovård
Äldrerådet
Service för barnfamiljer
Hemtjänst för barnfamiljer
Familjearbetsgruppen
Mödra- och barnrådgivning
Familjerådgivningen
Talterapitjänster för barn
Adoption
Faderskapsutredningar
Underhåll för barn
Vårdnad om barn och umgängesrätt
Barnskydd
Föra barnen på tal
Egenvård
Egenvård vid kronisk sjukdom
eHälsokontroll och -coaching
Mina Kanta-tjänsten
Patientdataarkivet
eRecept
Utbildning och småbarnsfostran
Grundutbildning och gymnasier
Läs- och lovtider 15-16
Läs- och lovtider 16-17
Skolhälsovård
Skolmat
Svenskspråkig eftermiddagsverksamhet
Småbarnsfostran
Aktuellt
Öppen familjeverksamhet
Förskoleundervisning
Specialdagvård
Ansökan om vårdplats
Stödsystemet för vård av småbarn
Stöd för hemvård av barn
Stöd för privat vård av barn
Daghem
Grankullas plan för småbarnsfostran
Dagvårdsavgifterna
Daghem av vilka staden köper tjänster
Daghemmet Lyan
Lilla Lyan
Stora Lyan
Dagordning
Förskoleundervisning
Folkhälsans barnträdgård
Matsedlar
Dagvård över kommungränsen
Grankotten
Barren
Ekorrarna
Kottarna
Daghemmets dagsordning
Kasabergets daghem
Lingon
Blåbär
Mandelriskor
Guldkremlor
Fårtickor
Kantareller
Bildgalleri
Kielikylpy GRANI språkbad
Vård av sjukt barn
Förebyggande av infektioner
Privat dagvård, klubbar och lekparker
Föra barnen på tal
Institut och övrig utbildning
Koko Hela Grani
Kultur och fritid
Kulturtjänster
Arkiv
Lokalhistoriska arkivet
Skolmuséet
Film
Konstfostran
Evenemangskalender
E-postlistan
Grankulla Lucia
Idrottstjänster
Aktuellt från idrottsbyrån
Kontaktuppgifter
Understöd
Ledd motion
Idrottsföreningar
Idrottsföreningarnas kontaktuppgifter
Idrottsplatser
Simhallen
Teknisk information
Taxor
Ishallen
Bollhallen
Uteidrottsplaner
Uppvärmbar konstgräsplan
Skolornas gymnastiksalar
Slalombacken
Båtplatser
Utetennisplanerna
Motionsbana
Friluftsområden
Taxor
Avvikande öppettider
Barnens simskolor
Ungdomstjänster
Barnens sommarverksamhet
Ungdomsgården
Det händer på ungdomsgården
Ungdomsgaranti
Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomspolitiskt program
Ungdomsföreningar
Respons
Sommarjobbsedel
Medborgarinstitutet
Studieprogram Våren 2016
Anmälning
Uthyrning av utrymmen i Petra
Bildgalleri
2014
2013
2011
Kurser i andra läroinrättningar / Grankulla studieportal
Motion och välbefinnande
Biblioteket
Service
Hemservice
Tjänster för barn och unga
Samlingar
Granisamlingen
Databaser
Om oss
Anskaffningsprinciper
Historia
Kontakt
Skriv till oss
Anskaffningsförslag
Personal
Lokaler och uthyrning
Nya Paviljongen
Lokaliteter
Bildgalleri
Program
Biljetter
Tjänster
Uthyrning
Teknik
Referenser
Prislista
Nyhetsbrev
Info
Respons
Vallmogård
Om Vallmogård
Festvåning
Kabinett
Musikinstitutet
Fester och möten
Premium Catering
Prislista
Program
Info
Bildgalleri
Villa Frosterus
Bilder från Villa Frosterus rekreationsområde
Villa Junghans
Stadshusets utställningsutrymme
Föreningar och samfund
Pensionärsföreningar
Kyrkoföreningar
Skolföreningar
Kulturföreningar
Idrottsföreningar
Motorklubbar
Kvinnoföreningar
Ungdomsföreningar
Stödorganisationer
Politiska föreningar
Övriga
Vänortsverksamhet
Principer för beviljande av bidrag
Samarbete inom huvudstadsregionen
Församlingar
Understöd
Nätmuseum
Växlande utstallningar
Vallmogård 100
Trevlig resa! Grankulla järnvägsstation 100 år
Centrum i förnyelse
Janne Thurman
Villaliv
tes
Historierum
Stadens historia
Grankulla uppstår i Esbo 1906
Goda trafikbindelser var centrala
Ab Grankulla som drivande kraft
Studieresa utomlands
Ett samhälle med sammanträngd befolkning 1915
Drömmar om självständigheten
En självständig köping 1920
Köpingen blir stad 1972
Stadsrättigheter som garanti för självständigheten
Året 1968: en del av Helsingfors? Nej!
1920-1930
1940-1950
1960-1970
En ny stadsplan
Kasaberget
Bildgalleri
Fotogalleri
Vi gör tillsammans
Vi sportar!
Platser för rekreation
I arbete
Det som är försvunnet
Även jag var här
Samlingar
Stadens konstsamling
Projektet för ett konstmuseum
Konstverk enligt procentprincipen
Uteskulpturer
Granisamlingen och Elmer
Författardatabasen Elmer
Boke Reuters matrikelsamling
Vallmogårds boksamlingar
Skolmuseum
Välkommen
Bakgrund och förverkligande
Nyheter
Kontaktuppgifter
Arkiv
Fotoarkiv
Föreningarnas arkiv
Lokaltidningar
Underrättelser
Tidningar på 1920-talet
Tidningar från 1950-talet til 1970-talet
Lokaltidningen Kaunis Grani
Grankulla Nyheter först
Minnen och memoarer
Värdefulla platser och byggnader
Kulturarv finns överallt
Värdefulla natur- och kulturmiljön
Värdefulla väglandskap
Värdefulla byggnader
Kulturhistoriska miljöer av riksintresse
Om vägnamn i Grankulla
Inventering
På hembygdsutflykt
Från Björkgård till centrum
Gammal kvanrnväg - Gräsvägen till Glims
Från järnvägsstationen söderut
Norra delen av Gallträskområdet
Södra delen av Gallträskområdet
Längs Stationsvägen till centrum
Tema: Krigstider
Gallträsk
Gallträsk i fotografier
Villor vid Gallträsk
Projektet för restaurering av Gallträsk
Gallträsks namn
Koko Hela Grani
Info för resenärer
Hotell och inkvartering
Kongressplatser
Sevärdheter
Grani 110
Sommarverksamhet
Barnens sommar
MusikSommar
Simskolor
Övrig sommarverksamhet för barn
Feedback
Boende och miljö
Hyresbostäder och bostadsstöd
Underhåll av stadens fastigheter och byggherreverksamhet
Byggherrreverksamhet (investeringar)
Fastighetstjänster
Renoverings- och iståndsättningsåtgärder på stadens fastigheter och gårdsområden under år 2015
Planläggning och markanvändning
Aktuellt
Planeringstävlingen för stadshuskvarteret
Tävlingsprogram och -material
Frågor och svar
Bilder av området
Förslag
Tävlingens resultat
Kundservice
Tillstånd inom markanvändningen
Tillfälligt markarrende och användningstillstånd
Undantag från detaljplan
Planläggning
Pågående detaljplanering
En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17
Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område
Tallbackavägen 2
Stationsvägen 13
Båtlänningsgränden, kvarter 1052
Kvarter 200 samt parkområde
Brandkårsvägen 9-11
Godkända och ikraftträdda detaljplaner
Ullasbackavägen och Grankullavägen
Sailogränden
Magistervägen 9
Gallträsk, södra, en del av kvarter 43
Björkgårds område
Centrum 2, kvarter 481
Villa Breda
Sansåker
Bensowsgränden 2
Planläggningsöversikter
Byggförbud och bygguppmaningar
Utvecklingsbild för markanvändning och boende
Markdispositionsplan (Masu 2)
Kartor
Tomter och fastighetsförrättningar
Tomter till salu
Förvärv av mark
Bestyrkande av köp
Styckning av tomt och andra fastighetsförrättningar
Mätningstjänster
Mätningar inom byggnadstillsynen
Övriga mätnings- och beräkningstjänster
Ledningstjänst
Gator och grönområden, trafik, kollektivtrafik
Aktuellt från kommuntekniken
Renoverings- och iståndsättningsåtgärder på gator och allmänna områden år 2015
Tillstånd för grävarbeten
Underhåll av gator och allmänna områden
Plogning av gatorna
Siirtoajoneuvojen säilyttäminen
Gatu- och trafikplanering
Kollektivtrafik och resekort
Servicelinjen
Planering och byggning av grönområden
Skogar och övriga grönområden
Trädfällning i Grankulla
Stadens allmänna lekparker
Maskindepån
Begravningsplatsen
Torgplatser
Odlingslotter
Kommunteknikens taxor
Byggnadstillsynen
Aktuellt från byggnadstillsynen
E-tjänst för ansökningar
Byggnads- och åtgärdstillstånd
Anvisning för sökande av bygglov
Bilagor till tillståndsansökan
Utlåtanden, tillstånd och avtal
Annat att beakta
Anvisningar för sökande av åtgärdstillstånd
Anvisning för sökande av rivningslov
Anvisningar för jordvärmebrunn
Anvisning för inglasning av balkong och terrass
Anvisning för byggande av staket
Anvisning för den som gör huvudritningar / för byggherren
Planer och ritningar som ska anges i huvudritningarna
Adressnumrering
Blanketter och minneslistor
Byggnadsordning
Avgifter för bygglov och byggnadstillsyn
Stadsbildskommittén
Trädfällning i Grankulla
Understöd
Byggnadsinventering i Grankulla
Arkivtjänster
Byggande och olägenheter
Kontaktuppgifter
Miljö
Aktuellt
Gallträsk
Bakgrund
Restaureringsprojektet 2012
Restaureringsprojekt år 2009
Restaureringsprojektet 2010
Sjöns tillstånd
Notiser och pressklipp
Arkiv
Luftvård
Elda på rätt sätt
Klimat- och energisparärenden
Kommunernas energisparavtal
Avfallshantering och återvinning
Återvinningspunkter
Sortti-stationer
Återanvändningscentralen
Städtalkon
Länkar och tips
Hundbajs-kampanjen
Natur
Naturskyddsområden
Skyddade naturtyper
Kasabergets naturstig
Naturinventeringar
Naturutflykter
Skadliga främmande växtarter
Problem med råttor
Buller
Bekämpning av buller och skakningar - bulleranmälan
Bullerutredningar
Handlingsplan för bullerbekämpning
Flygbuller
Trädfällning i Grankulla
Miljöskyddsföreskrifter
Miljöolyckor
Oljecisterner
Miljö- och hälsoskydd
Veterinärverksamhet
Vattenförsörjning