Ostoskeskus 06.05.2013 köpcentrum
Sosiaali- ja terveystoimi

Terveyspalvelut

Terveyskeskus

Terveyspalvelut tarjoavat kaikille kauniaislaisille ihmisläheistä, asianmukaista ja ammattitaitoista palvelua. Palveluilla haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja edistää asukkaiden terveyttä.Ajankohtaista


Takaisinsoittojärjestelmässä katkos ti 28.4 klo 13.30-16.00

Teknisistä syistä takaisinsoittojärjestelmä ei ole käytössä ti 28.4 klo 13.30-16.00, , jolloin ajanvarausnumero ei toimi.


Yleinen terveysneuvontanumero palvelee numerossa 09-87 10023.Potilastiedon arkisto käyttöön Kauniaisissa

Kauniaislaiset voivat pian tarkastella omia potilastietojaan‭ ‬OmaKanta-palvelun kautta,‭ ‬sillä Kauniainen on liittymässä‭ ‬toukokuussa‭ ‬2015‭ ‬valtakunnalliseen‭ ‬Potilastiedon arkistoon.‭ ‬Potilastiedon arkisto on palvelu,‭ ‬jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tarkasti suojatun yhteyden välityksellä.‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluita,‭ ‬joihin kuuluvat myös sähköinen resepti,‭ ‬lääketietokanta,‭ ‬tiedonhallintopalvelu sekä Omakanta.‭ ‬ ‬Kanta (Kansallinen Terveysarkisto‭) ‬on yhteinen nimitys kansalaisten,‭ ‬terveydenhuollon ja apteekkien valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, jotka sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja Kela tuottavat yhteistyössä
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Lue lisää Potilastiedon arkistosta OmaKanta sivuilta täältä >Terveysneuvontanumero vaihtui vuodenvaihteessa - uusi numero 1.1.2015 alkaen on 09 - 87 10023

Terveysneuvontaa ympäri vuorokauden antava puhelinpalvelu (09-10023) loppui 31.12.2014.

Neuvontapalvelu on toteutettu pääkaupunkiseudun kuntien yhteisenä palveluna. Nyt tämä palvelu loppuu. Vuodenvaihteen jälkeen kauniaislaiset saavat terveysneuvontaa ympärivuorokauden samalla tavalla yhdestä numerosta kuin aikaisemminkin, vain numero muuttuu.

Uusi terveyspalvelujen neuvontanumero 1.1.2015 alkaen on 09 - 87 10023.Terveysaseman vastaanottoajat

Terveysasemalla saattaa vielä olla hetkellisesti vaikeuksia saada nopeasti vastaanottoaikaa. Päivystys hoituu entiseen malliin.

Tämän hetken lääkärivajausta korvataan vuokralääkäreiden avulla. Yritämme hoitaa tilanteen paremmaksi mahdollisimman pian.

Kauniaisten terveysaseman vastaanotto toivoo käyttäjiltä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä asiaa kohtaan. 


---

Terveysasema ottaa käyttöön takaisinsoittojärjestelmän

Kauniaisten terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä vastaanottoaikoja varten.

Soittamalla numeroon 09- 87891300 ma-pe klo 8-15.00 pääsee järjestelmään ja hoitaja soittaa terveysasemalta takaisin asiakkaalle saman päivän aikana. KIIREELLISET klo 8-10 ja KIIREETTÖMÄT klo 12-15!

Järjestelmä toimii suomeksi ja ruotsiksi, kieli valitaan puhelun alussa.
Terveysasema haluaa tällä järjestelmällä parantaa asiakaspalvelua niin että asiakkaat eivät tarvitse jonottaa saadakseen vastaanottoajan.

Palvelu ei vielä koske suun terveydenhuoltoa, neuvolan ajanvarauksia tai fysioterapiaa. INR-vastauksista (Marevan hoito) soitetaan asiakkaalle näytteenotosta seuraavana päivänä.

Muina aikoina voi kääntyä yleisen terveysneuvonnan puoleen numero 09-87 10023.
---

Vuoden alusta terveysaseman voi valita koko Suomen alueelta

Henkilö voi 1.1.2014 alkaen valita miltä terveysasemalta hän haluaa palvelunsa. Uudelle terveysasemalle ei voi suoraan marssia vaan valinnasta on etukäteen tehtävä kirjalliset ilmoitukset kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukselle.

Vaihtoilmoitus tehdään oheisella lomakkeella. Ilmoitus tehdään kahtena kappaleen, toinen toimiteaan valitulle uudelle terveyskeskukselle ja toinen kappale  kotikunnan terveyskeskukselle. Kauniaisten terveyskeskukselle osoitetut ilmoitukset lähetetään/toimitetaan: Carita Lindblad, Asematie 19, 02700 Kauniainen.


Valinta voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan samanaikaisesti!

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Potilas valitsee terveysaseman ja sen mukana kaikki siihen liittyvät muut palvelut, mm vastaanotto, suun terveydenhuolto, fysioterapia, neuvola ja lyhytaikainen terveyskeskuksen vuodeosastohoito.

HUOM! Valinta ei koske kotisairaanhoitoa, koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Asiakkaan on itse otettava selvää valitun terveysaseman palvelutarjonnasta ja jonojen pituudesta. Pieni terveysasema ei välttämättä tarjoa kaikkia palveluita joita isot terveysasemat tarjoavat ja asiakkaiden lisääntyminen johtaa helposti jonotusaikojen pidentymiseen.Hoitovastuu

siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Sillä välin terveyskeskuskäynnit tehdään oman kunnan tutussa terveyskeskuksessa.

Kauniaisilla ei kuitenkaan ole yhteistä potilastietojärjestelmää Espoon eikä muiden ympäryskuntien kanssa, joten sairaskertomustiedot eivät siirry sähköisesti kunnasta toiseen. Tämän vuoksi suosittelemme että Kauniaisiin siirtyvät potilaat pyytävät vanhasta terveyskeskuksesta omat sairaskertomustietonsa paperisena. Potilas säilyttää itse sairauskertomuksensa paperisena koska niitä ei viedä terveyskeskuksen arkistoihin.


Lomake:
Kuntalaisen ilmoitus perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan vaihtamisesta (pdf) (200.4 KB)


---


eResepti Kauniaisissa

Kauniaisten terveysasema on ottanut käytöön eReseptin. Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että lääkäri normaalin paperireseptin sijaan kirjoittaa asiakkaan suostumuksella sähköisen reseptin, joka tallentuu Kelan Reseptikeskukseen. Lääkkeet on haettavissa ja uusittavissa mistä tahansa apteekista, joissa on käytössä tämä sähköinen palvelu.

Sähköisen palvelun johdosta asiointi julkisessa terveydenhuollossa ja apteekeissa helpottuu ja päällekkäisyydet vähenevät kun asiakkaan reseptitiedot ovat koottuja ja tarkasteltavissa eri lääkärikäyntien yhteydessä. Henkilön tiedot ovat tarkoin suojattuja, ja niitä voi itse tarkastella. Reseptin uusiminen on helppoa, sen voi tehdä terveydenhuollossa tai apteekissa.

Lisätietoja sähköisestä reseptikäytännöstä löytyy os. www.kanta.fiKauniaisten kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Kauniaisissa toimii kaupunginhallituksen 15.12.2004 nimeämä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä.

Kenen asioita ryhmässä käsitellään?
Sinulla tai asioitasi hoitavalla työntekijällä on oikeus saada asiasi käsiteltäväksi asiakasyhteistyöryhmään, jos
 • kuntoutus- ja työllistymisasioihisi ei mielestäsi ole löytynyt ratkaisua, ja koet, että kuntoutustarpeita ja kuntoutusvaihtoehtoja pitäisi arvioida yhdessä eri viranomaisten ja kuntoutuspalvelun järjestäjien kanssa
 • kuntoutus- tai eläkehakemukseesi tulee kielteinen päätös, ja kuntoutusmahdollisuutesi vaativat lisäselvitystä.

Miten voit ottaa yhteyttä?
Asioitasi hoitava työntekijä voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä työryhmässä, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksesi.

Miten asioita käsitellään ryhmässä?
Ryhmässä viranomaiset ja kuntoutuspalvelujen järjestäjät etsivät yhdessä tarpeitasi parhaiten vastaavia ratkaisuja seuraavissa asioissa:
 • kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arviointi
 • kuntoutuspalvelujen järjestäminen
 • kuntoutuksen liittyvän koulutuksen järjestäminen
 • työllistymisen edistäminen
 • kuntoutusajan toimeentulon järjestäminen.
Kuntoutusasioitasi käsitellään yhteistyöryhmässä vain sinun kirjallisella suostumuksellasi. Kun asioitasi käsitellään ryhmässä, sinulla on oikeus:
 • osallistua ryhmän kokoukseen ja kertoa oma näkemyksesi asiasta
 • tuoda läheinen henkilö mukaasi kokoukseen
 • saada kuntoutuksesta huolehtiva yhteyshenkilö
 • saada palvelu äidinkielelläsi ja tarvittaessa tulkin avulla.
Jokaisen, joka saa sinua koskevia tietoja asian käsittelyn aikana, tulee lain mukaan pitää tiedot salassa.

Kauniaisten kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään kuuluu:
 • terveyskeskuslääkäri
 • fysioterapeutti
 • sosiaalityöntekijä
 • Kelan asiakassihteeri
 • Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) edustaja
 • opetustoimen työntekijä
 • mukaan voidaan kutsua myös muita asian käsittelyssä tarvittavia viranomaisia.
Suostumus kuntoutus (pdf) (31.7 KB)


Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 – potilastietojen luovutus muuttui

Uuden terveydenhuoltolain tultua voimaan 1.5.2011 potilaan hoidossa tarvittavia tietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta HUS:n toiminta-alueella, esimerkiksi HUS:sta terveyskeskukseen ja päinvastoin.
Ehtona on, että potilasta on informoitu yhteisestä potilastietorekisteristä eikä hän ole kieltänyt tietojensa luovuttamista yhteisessä potilastietorekisterissä.
Kyseessä on suuri muutos, sillä tähän saakka potilastietojen luovuttaminen on aina vaatinut potilaan suostumuksen.

Potilastiedote uuden lain tuomista muutoksista potilastietojen luovutuksessa liitteenä.


Terveyskeskuspäivystykseen yli kuntarajojen pääkaupunkiseudulla

Kiireellisen tutkimuksen tai hoidon tarpeessa olevat pääkaupunkiseudun asukkaat voivat 1.4.2010 lähtien hakeutua virka-ajan ulkopuolella hoitoon myös naapurikaupungin terveyskeskuspäivystykseen.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä HUS:n allekirjoittama sopimus koskee virka-ajan ulkopuolista eli arkisin klo 16 – 08 sekä pyhäpäivinä ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden toimivaa terveyskeskuspäivystystä.

Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin ja Peijaksen päivystykset sekä alle 16-vuotiaiden päivystykset lastenklinikalla ja Jorvissa.

Päivystysten yhteiskäyttö on tarkoitettu potilaille, jotka hakeutuvat omatoimisesti terveyskeskuspäivystykseen. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan oman kunnan päivystykseen.


Näin päivystyspalvelut toimivat

Arkisin klo 8 - 16 äkillisissä sairauksissa ja tapaturmissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä omalle terveysasemalle. Muuna aikana kiireellinen hoito annetaan potilaan valinnan mukaan missä tahansa yllä mainituissa terveyskeskuspäivystyspisteissä. Päivystykseen voi tulla suoraan tai soittaa ensin ja kysyä toimintaohjeita.

Päivystyksessä potilaiden hoidon tarve arvioidaan ja potilaat hoidetaan kiireellisyys-järjestyksessä - ei ilmoittautumisjärjestyksessä. Vakavasti sairaat hoidetaan välittömästi. Sairauslomatodistuksen hakeminen, vilustuminen tai muu tavanomainen kiireetön terveysongelma hoidetaan omalla terveysasemalla päiväaikaan.

Sairauksien hoito-ohjeita saa ympäri vuorokauden terveyspalvelujen neuvonnasta, puh. (09) 10023 ja netistä www.terveyskirjasto.fi.


Ajanvarausnumero


Terveysaseman vastaanoton numero on 09–8789 1300.


Asematie 19, 02700 Kaunainen


Terveysaseman vastaanoton puhelimeen vastaa sairaanhoitaja.


Lääkäreiden ajanvaraus ja muut vastaanoton asiat hoituvat tämän numeron kautta.


Muissa asioissa ottakaa yhteyttä oikeaan toimipisteeseen, esim:

Suun terveydenhuolto

Fysioterapia

Neuvolat

Kotihoito


Soittakaa kiireellisissä asioissa klo 8-10 ja kiireettömissä klo 12-15.00.Yhteystiedot

Johtava lääkäri vs.

Heljä Lotvonen

puh. (09) 5056520


Osastonhoitaja

Elina Pehkonen

puh. (09) 87891333


Sähköposti:

etunimi.sukunimi@kauniainen.fiTerveysneuvonta 24 h


Terveysneuvontaa annetaan ympäri vuorokauden numerossa

09-87 10023


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä