Ostoskeskus 06.05.2013 köpcentrum
Sosiaali- ja terveystoimi

Vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut

Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen:


Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet (kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus)


  • Kuljetuspalvelut
  • Palveluasuminen
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen avustaja
  • Päivätoiminta


Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet (ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet)

  • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
  • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien hakeminen


Palveluja ja tukitoimia haetaan sosiaali- ja terveystoimistosta, jossa myös on saatavilla hakemuslomakkeita. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus ja mahdolliset muut selvitykset palvelun tarpeesta. Vammaispalvelun myöntämisestä päättää alueen sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijät myös antavat neuvoja vammaispalveluun liittyvissä asioissa. Alueen sosiaalityöntekijästä saa tiedon kaupungin vaihteesta 50561, sosiaalitoimistosta 5056443 tai sosiaalityöntekijöiltä.

Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut hakemus (pdf 63 KB)

Vammaispalveluhakemus (pdf) (20.1 KB)


Vammaispoliittinen ohjelma


Vammaispoliittinen ohjelma 2012

Yhteystiedot

mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, asunnon muutostyöt, tulkkipalvelut, välineet, koneet ja laitteet
 
Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä
p. (09) 5056 244 (klo: 10-11)

Kehitysvammahuollon palveluohjaaja
Laura Kaltiainen
p. (09) 5056 456
050-5201232

Kotihoidon puhelinaika
p. (09) 5056 462 (klo: 12-13)

Kotihoidon ohjaaja
Juuso Kekki
p. (09) 5056 461(klo: 8-10)


Sosiaalityöntekijät

p. (09) 5056 266 (klo. 10-11)

p. (09) 5056 826 (klo: 10-11)

p. (09) 5056 244 (klo: 10-11)

p. (09) 5056 241 (klo: 10-11)

Muualla verkossa:

Selkokielisivut

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä