Thurmaninpuiston sillanalunen Foto: Salla Ikonen

Päivähoito ja esiopetus Kauniaisissa

päiväkoti1Lasten päivähoito on osa yleistä sosiaalipalvelujärjestelmää. Toiminnan lähtökohdat ovat lapsen ja hänen perheensä tarpeet. Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päiväkoti-, perhepäivähoito- ja leikkitoimintaa. Leikkitoiminta täydentää muuta päivähoitoa ja toimii viriketoimintana kotona hoidettaville lapsille.

Päivähoidon vaihtoehtoisena palvelujärjestelmänä toimii yksityisen hoidon tuki ja alle 3-vuotta täyttäneiden lasten kotihoidon tuki. Avoin perhetoiminta tarjoaa virikkeitä ja vertaisryhmän tukea.


Päivähoidon tavoitteena on päivähoitolaissa asetetun tavoitteen mukaisesti tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.


Päivähoidon tulee myös omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö. Kasvatuksen osa-alueet ovat fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, älyllinen, eettinen, esteettinen ja perheiden vakaumusta kunnioittava uskontokasvatus.


Kaupungin kaksikielisyys hyödynnetään rikkautena. Lisäksi kauniaislaisessa päivähoidossa korostuu ympäröivän luonnon huomioiminen. Päivähoidossa tarjottava varhaiskasvatus huomioi lapsen kehitystason, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.


  • Ne perheet jotka jo ovat päivähoidon asiakkaita voivat kirjautua paveluun omilla pankkitunnuksilla täältä >  (Toimii OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia ja Danske bankin pankkitunnuksilla)
(VETUMA-tunnistautuminen omilla pankkitunnuksilla antaa vanhemmille mahdollisuuden hakea verkon kautta päivähoitopaikkaa, suostua korkeimpaan maksuluokkaan suhteessa lapsen hoitoaikoihin, irtisanoa hoitosuhteen tai muuttaa yhteystietoja. VETUMA:n kautta voivat asioida ne perheet, joilla jo on lapsi Kauniaisissa päivähoidossa, eli perheen tiedot on tallennettuna päivähoitojärjestelmään.)


Varhaiskasvatuspalvelut palveluopas (pdf) (544.2 KB)


Päivähoitomaksut 1.8.2014 (pdf) (79.2 KB)

Päivähoitohakemuslomake (pdf) (66.2 KB)

Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä/ tarkistamista varten (pdf) (225.3 KB)

Maksusitoumuslomake (pdf) (126.7 KB)

Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf) (191.1 KB)

Siirtotoive (pdf) (50.1 KB)

Päivähoitopaikan irtisanominen (pdf) (68.2 KB)


Katso myös Esiopetus

Monikulttuurisuus päivähoidossa

Kauniainen on mukana Moniku-projektissa.
Lue lisää >

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä