YLK keskustakuva
Yhdyskuntatoimi

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Maankäyttöyksikkö vastaa Kauniaisten kaupungin kaavoituksesta, kiinteistönmuodostuksesta, maapolitiikasta, kartaston ja paikkatietoaineiston ylläpidosta sekä mittauspalveluista.
Maankäyttöyksikkö päättää myös tilapäisistä maanvuokraus ja maankäyttöluvista.

Asiakaspalvelu

Maankäyttöyksikkö sijaitsee kaupungintalon 2. kerroksessa, jossa asiakaspalvelu on avoinna ma – pe 8:00 – 15:45, käyntiosoite: Kauniaistentie 10 ja postiosoite: PL 52, 02701 Kauniainen.

Asiakaspalvelusta saa karttaotteita, digitaalista kartta-aineistoa, kiintopistetietoja, kiinteistörekisteriotteita, lainhuuto- ja rasitustodistuksia sekä kaavaneuvontaa.

Ota yhteyttä maankäyttösihteeri Liisa Sillmaniin.

Maankäytön tulosalueen maksut 2014 (pdf) (1.1 MB)

Internetkarttapalvelu:

Opas- ja osoitekartta sekä ajantasainen asemakaavakartta määräyksineen löytyvät alla olevasta linkistä:


KarttapalveluKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT MUUTTUNEET

Kauniaisten kaupunki on 1.12.2012 yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa ottanut käyttöön uudet tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmät.
Uusi tasokoordinaattijärjestelmä on nimeltään ETRS-GK25 (kansainvälinen tunniste EPSG:3879) ja uusi korkeusjärjestelmä N2000.

Poistuneet järjestelmät olivat Vanha valtion järjestelmä eli VVJ (tasokoordinaattijärjestelmä) ja N60 (korkeusjärjestelmä).

Muutos uusiin järjestelmiin näkyy käytännössä siinä, että tasokoordinaatiston pohjois- ja itäkoordinaatit ovat muuttuneet sekä pituudeltaan että numeroarvoiltaan ja korkeuskoordinaatin arvo kasvanut 24,7 cm.

Esimerkiksi Kauniaisten keskustassa osoitteessa Kauniaistentie 2 sijaitsevan korkeuskiintopisteen nro 26 koordinaatit ovat muuttuneet seuraavasti:

  Pohjoiskoordinaatti       Itäkoordinaatti    Korkeuskoordinaatti
Vanha      77834,600              40460,280    20,418
Uusi    6677503,084       25484838,589    20,665


Lue lisää aiheesta:

Kauniaisten muunnokset (pdf) (17.3 KB)

Muualla verkossa:

Espoo
Helsinki
Vantaa
Maanmittauslaitos

Lisätietoja Kauniaisissa:
Maankäyttöyksikkö
maanmittausteknikko Hannu Pousi,  puh. (09) 5056203
                                                                   s-posti hannu.pousi(at)kauniainen.fi

Keskusta 18092014

Keskustan rakentuminen, tilanne 18.9.2014Maankäyttöyksikkö

kaupungintalo
Kauniaistentie 10

Maankäyttöpäällikkö
Marko Lassila
puh. (09) 5056 202
s-posti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Maankäyttösihteeri
Liisa Sillman
puh. (09) 5056 213
s-posti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Keskustan pienoismalli

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä