Valikko

Nuohous

Rakennuksen omistajan / haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan (pelastuslaki 13 § ja 9 luku).
 
Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella sekä Vihdissä toimii tällä hetkellä yhteensä kuusi piirinuohoojaa.
He ovat tehneet Espoon aluepelastuslaitoksen kanssa nuohouspalvelusopimuksen nuohouksen hoitamisesta omassa nuohouspiirissään.
Piirinuohoojat esittävät aluepelastuslaitokselle vuosittain nuohousluettelon, josta nähdään myös ne kohteet, joita ei ole nuohottu. Laki edellyttää, että paloviranomainen puuttuu nuohousvelvoitteen laiminlyönteihin.

Nuohouksen lisäksi nuohoojat tarkastavat hormien ja tulisijojen sekä tikkaiden ja huoltosiltojen kunnon.
Tarvittaessa nuohoojat raportoivat puutteista palotarkastajalle.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että nuohoojalla on turvallinen pääsy piipulle. Tämä tarkoittaa, että talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat ovat kiinteät ja käyttökuntoiset. Tikkaat voivat olla joko suojattua terästä tai lahosuojattua, mahdollisimman oksatonta puuta.
Jos hormille nousukorkeus on yli 120 cm tarvitaan vielä piipputikkaat ja kaide.

Kerran vuodessa
nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kahdessa vuodessa
nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä sopii erikseen nuohoojan kanssa.

Kerran kolmessa vuodessa
nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisija hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.