Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

20.3.2017

Tiemerkintätyöt massalla vuonna 2017

Tarjousten määräaika 12.4.2017 klo 12:00 mennessä

Tarjouspyyntökirje (pdf) (1.6 MB)

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka pyytää urakkatarjoustanne tiemerkinnöistä massalla vuonna 2017 seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:
-    tämä tarjouspyyntökirje 17.03.2017
-    tarjouslomake (liite 1), 17.03.2017
-    yleinen työselostus, arvonvähennykset ja laatuvaatimukset (liite 2) 17.03.2017
-    urakkaohjelma (liite 3)  17.03.2017
-    turvallisuusasiakirja (liite 4)  17.03.2017

Sopimuskausi ja optiovuosi
Sopimuskausi on 1.5.2017-30.4.2018. Lisäksi on mahdollinen optiovuosi 1.5.2018-30.4.2019.
Kauniaisten kaupunki tekee päätöksen mahdollisen option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Kauniaisten kaupunki varaa oikeuden olla ottamatta optiovuotta käyttöön..

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta (liite 1), mitä ei saa asiasisällöltään muuttaa. Mikäli tarjous on jätetty asiasisällöltään muutetulla tarjouslomakkeella, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous.
Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja / tai nimikirjoituksilla. Tarjouksen tulee allekirjoittaa sellainen urakoitsijan edustaja, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Tarjouksen on oltava perillä 12.4.2017 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjous toimitetaan osoitteeseen:
KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN

Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen
Tarjouskuoreen merkitään:
”TARJOUS / TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 2017, 95/02.08.00/2017”.

Lisätiedot
Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antaa
-    Veli Keski-Kohtamäki: veli.keski-kohtamaki@kauniainen.fi p. 050 548 0391
-    Jaakko Koivunurmi: jaakko.koivunurmi@kauniainen.fi p. 050 382 8756
-    Tapani Aarni: tapani.aarni@kauniainen.fi p. 050 308 6730

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset on esitettävä sähköpostilla kaikille em. henkilöille 3.4.2017 klo. 15:30 mennessä.
Tilaajan toimesta tehtävät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat sekä vastaukset urakoitsijan kysymyksiin julkaistaan tällä sivuila (http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/tarjouspyynnot)
Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot mainitusta www-osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Lisätiedot löytyvät www-osoitteesta viimeistään 6.4.2017 klo. 15:30 mennessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjouspyyntökirje (pdf) (1.6 MB)
LIITTEET
Liite 1: Tarjouslomake
Liite 2: Työselostus
Liite 3: Urakkaohjelma
Liite 4: Turvallisuusasiakirja


Kauniaisissa 17.3.2017

Jaakko Koivunurmi           
kuntatekniikkapäällikkö

Tapani Aarni
kuntatekniikkainsinööri

Palaa otsikoihin