Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

13.7.2017 10.25

Tarjouspyyntö Bredanportin ja Bredantien kadun ja vesihuollon rakentamisesta

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka pyytää urakkatarjousta Kauniaisten kaupungin Bredanportin ja Bredantien kadun ja vesihuollon rakentamisesta, kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:

Urakkaohjelma (pdf) (1.1 MB)
Tarjouspyyntö (pdf) (595.9 KB)
Tarjouslomake_12.7.2017 (pdf) (480.8 KB)
Tyoselostus Bredanportti ja Bredantie (pdf) (118.9 KB)
2256 Bredanportti kokonaismääraluettelo (pdf) (28.5 KB)
Muutostyöhintaluettelo (xls) (30.5 KB)
Turvallisuusasiakirja Kauniainen v9 Bredantie ja Bredanportti (pdf) (169.9 KB)

Tarjouspyyntöasiakirjat (zip) (12.3 MB)
Kauniaisten kaupungin ohjeet (zip) (3.1 MB)
Hsy ohjeet (zip) (5.3 MB)

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta, mitä ei saa asiasisällöltään muuttaa. Tarjouksen on oltava perillä 18.8.2017 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous toimitetaan osoitteeseen:
KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN

Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Tarjouskuoreen merkitään:
”TARJOUS / BREDANPORTIN JA BREDANTIEN KADUN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN, 217/10.03.01/2017”.

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset suomenkielellä esitetyt kysymykset tarjouksen antamiseksi on esitettävä viimeistään 8.8.2017 klo. 15:30 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kauniainen.fi.

Annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja julkaisemaan 15.8.2017 klo. 15:30 mennessä tällä sivulla (http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/tarjouspyynnot).
Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Työkohteeseen tutustumisesta tarjouksen antamiseksi voi sopia virka-aikana Tapani Aarnin (puh 050 3086 730), Jaakko Koivunurmen (puh 050 3828 756) tai Lennart Långströmin (puh 050 5446 427) kanssa.

Tarjousten voimassaolo
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjous tulee olla voimassa vähintään 3 kk tästä 18.8.2017 päivästä.

Tarjousten vertailuperusteet
Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt. Tarjousten vertailuperusteena käytetään tarjouslomakkeen kokonaishintaa.

Hankintailmoitus kohteesta on julkistettu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) sekä Kauniaisten kaupungin internet sivuilla 13.7.2017.

Palaa otsikoihin