Valikko

Kuulutukset

11.1.2017

Vireille tullut MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus ja naapureiden kuuleminen

Seuraava maakäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus on vireillä ympäristötoimessa:

Kauniaisten kaupunki (liikuntapalvelut) hakee maisematyölupaa noin 50 eri kokoisten ja lajisten puiden kaadoille Kauniaisten keskusurheilukentän ympärillä osoitteessa Bembölentie 9.

Naapureille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. Lupahakemukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävinä virka-aikana ympäristötoimessa osoitteessa Kauniaistentie 10 tai niihin voi tutustua tämän sivun kautta (katso alla).

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 25.1.2018. 

Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi , käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Lisätiedot: Liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh.nr 050-380 7687

Kauniainen 11.1.2018

Ympäristötoimi

Keskusurheilukenttä_maisematyölupahakemus liitteineen (pdf) (1.1 MB)

Naapureiden kuuleminen_lomake (pdf) (107.9 KB)


Palaa otsikoihin