Valikko

Kuulutukset

22.2.2018

Vireille tulleet MRL 128 §:n mukaiset maisematyölupahakemukset ja naapureiden kuuleminen (määräaika 9.3.2018) -Liikennevirasto/puiden kaataminen rautatien suoja-aluella

Seuraavat maakäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset maisematyölupahakemukset ovat vireillä ympäristötoimessa:


Liikennevirasto: 235-871-1-2 (alueen omistaja Liikennevirasto, hakemusasiakirjat >)

Liikennevirasto: 235-402-289 (alueen omistaja As Oy Martinkallio, hakemusasiakirjat >)

Liikennevirasto: 235-1-4-4 (alueen omistaja As Oy Forselleksentie 1-3, hakemusasiakirjat >)

Liikennevirasto: 235-402-5 (alueen omistaja Koy Kauniaisten Trallapark, hakemusasiakirjat >)

Liikennevirasto hakee maisematyölupaa suuren määrän (läh. 1000 kpl) eri kokoisten ja lajisten puiden kaadoille Kauniaisten rataosuudella. Tarkoituksena on poistaa ne puut jotka sijoittuvat rautatien suoja-alueelle ja jotka kaatuessaan ulottuvat rata-alueelle. Ratalain 37 §:n mukaan radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta.  Rautatien suoja-alue ulottuu myös yksityisten tonttien puolelle, näiden alueiden osalta Liikennevirasto hakee maisematyölupaa kiinteistönomistajien valtakirjalla.

Naapureille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. Lupahakemukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävinä virka-aikana yhdyskuntatoimessa osoitteessa Kauniaistentie 10 ja kaupungin kotisivuilla (katso linkit alla)

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 9.3.2018. Postiosoite: Kauniaisten kaupunki, kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen, s-osoite: kirjaamo@kauniainen.fi , käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Lisätiedot:       

Eero Liehu, puh.nr  0295 34 3894 /Liikennevirasto, Etelä-Suomen aluepäällikkö

Juha Sarkkinen puh.nro 040-801 1864/RR Management

Kauniainen 22.2.2018

Ympäristötoimi

Lisämateriaalit:

Lisätietoja Liikenneviraston maisematyölupahakemuksista liittyen puiden kaatoihin rata-alueen suoja-alueella Espoon puolella saa Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselta, lupavalmistelija Pia Salonen, puh. 043 -825 5417 (ma-pe 9.00-10.30), s-posti: pia.k.salonen@espoo.fi

Liikenneviraston julkaisu "Kavillisuuden poistaminen rautateiden suoja-alueelta" >

Kaupungin kunnossapitopuutarhurin puustokatselmuspöytäkirja liitekarttoineen >

Kartta_yhteenvetoPalaa otsikoihin