Valikko

Arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkisto

Rakennusvalvonta arkistoi luvanvaraisten rakennushankkeiden lupapäätökset, vahvistetut pääpiirustukset, toimitetut erityissuunnitelmat sekä muut rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseen tarvittavat selvitykset mm. loppukatselmuspöytäkirjat.

Lupa-asiakirjoja, piirustuksia ja erityissuunnitelmia voi tutkia paikan päällä rakennusvalvonnassa. Ajasta tulee sopia etukäteen rakennusvalvonnan kanssa.

Arkistoidusta aineistosta saa ostaa kopioita. Aineistosta on mahdollista ostaa myös A4- ja A3-kokoisia pdf-skannauksia.

Pienet jäljennöstilaukset on mahdollista saada odottaessa. Isompien tilauksien valmistumisaika kerrotaan tilausta tehtäessä.

Arkiston maksut määräytyvät taksan mukaan. Maksut veloitetaan laskulla. Laskutustiedot tulee ilmoittaa tilausta tehdessä.

Arkistostamme löytyy pääsääntöisesti:

  • Pääpiirustukset
  • Erityissuunnitelmat
Arkistosta on saatavilla myös erityissuunnitelmia, kuten rakenne-, ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemäröintipiirustukset.


Asiakirjojen saatavuus vaihtelee kiinteistökohtaisesti.

Sähkösuunnitelmia ja lämmitysjärjestelmään liittyviä suunnitelmia ei ole arkistoituna rakennusvalvonnassa. Sähköpiirustusten arkistointivastuu on kiinteistön haltijalla.

Tiedot tontilla kulkevista johdoista ja putkista:
Espoon tekninen keskus/Kaupunkimittaus/Johtotietopalvelu

Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen arkistotilaukset.rakennusvalvonta@kauniainen.fi.
Tilausaika on noin 2 arkipäivää.