Valikko

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää kaupunkikuvaa Kauniaisten oloihin sopivaksi neuvoin ja opastuksin. Kaupunkikuvan kehittämisessä on kaupunkikuvatoimikunnalla ensisijaisen tärkeä tehtävä.

Rakennuslautakunta >


Tilaukset liittyen arkistomateriaaliin sähköpostitse osoitteeseen arkistotilaukset.rakennusvalvonta@kauniainen.fi.
Tilausaika on noin kaksi arkipäivää.