Valikko

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito 

Julkisten alueiden kunnossapitoyksikkö hoitaa liikenneväylien, puistojen ja leikkipuistojen, puistometsien, Gallträskin, liikenneväylien viheralueiden, yleisten alueiden ja osin myös kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ulkoalueilla tapahtuvan kunnossapidon.

Kunnossapidon piiriin kuuluu n. 40 km katuja ja n. 21 km kevytliikenneväyliä (yhteensä 600.000 m2). Hoidettavia puistoja, keskusta ja katuviheralueet mukaan lukien on n. 37 ha, maisemaniittyjä n. 3 ha ja metsikköjä 165 ha, yhteensä 205 ha. 

Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (pdf) (356.5 KB)

Ks myös  Lomakkeet > Kaivulupahakemus

Katujen kunnossapitolaskutus: 

puh. 050 411 1763
Katujen kunnossapito- ja puhtaanapitotaksa >>  kts. kuntatekniikan maksut ja taksat:
Kuntatekniikan maksut ja taksat (pdf) (144.6 KB)